De zelfdeterminatietheorie kan inspiratie bieden om de vitamines voor groei bij jongeren te stimuleren.
Door in te spelen op de drie basisbehoeften (Autonomie, verBondenheid, Competentie) wordt de autonome motivatie van jongeren bevorderd. In tegenstelling tot gecontroleerde motivatie (straf vermijden, beloning nastreven), gaan ze zich inspannen omdat ze de lessen persoonlijk relevant of interessant vinden.

Meer informatie over de zelfdeterminatietheorie kan je lezen door hier te klikken.

Een beknopte instructievideo over ABC van motivatie kan je bekijken door hier te klikken.