Betrokkenheid verhogen met vragenlijst of stellingenspel