Naam interventie:

Betrokkenheid verhogen met vragenlijst of stellingenspel

Korte omschrijving:

In dit uitgewerkt lesvoorbeeld zie je hoe een game ingezet kan worden in je les. De lesfiche bevat informatie over wanneer en waarom je dit soort les zou gebruiken en hoe de les er concreet uitziet. De games die je voor deze les kan gebruiken, vind je bij de gekoppelde leermiddelen.

Lesdoelen

De leerlingen kunnen:
1. verwoorden dat iedereen met alles kan spelen ongeacht de sekse.
2. verwoorden dat alle beroepen zowel door mannen als door vrouwen kunnen
uitgeoefend worden.
3. verwoorden dat jongens en meisjes in de lagere school even sterk zijn.
4. voorbeelden geven van genderstereotypen in de maatschappij.
5. uitleggen wat het verschil is tussen een feit en een mening.
6. verwoorden dat hun gedrag en mening beïnvloed wordt door de maatschappij (media,
opvoeding…) en hiervan een voorbeeld geven.
7. de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten.
8. respectvol luisteren en open staan voor de mening van anderen.

Gebruik

  • Je kan deze lesvoorbereiding volledig gebruiken zoals ze beschreven is, maar je kan ze ook aanpassen aan de eigen beginsituatie en doelen. Wij raden aan om hierbij steeds een bepaalde focus voor ogen te houden (waarom wil je een game in je les gebruiken?). Meer info vind je op de themapagina ‘Games in de klas’.
  • Bij de gekoppelde leermiddelen kan je hoofdkaarten vinden met meer info over de lesstructuur waarvan deze lesfiche een voorbeeld is. Dit kan je helpen bij het ontwerpen van gelijkaardige lessen.
  • In de gelinkte leermiddelen vind je ook voorbeelden van games die in dit lesvoorbeeld of gelijkaardige lessen bruikbaar zouden kunnen zijn.
  • Heb je zelf een passend game gevonden dat bruikbaar is in deze les? Koppel ze gerust aan deze lesfiche, zodat ook je collega’s hiervan gebruik kunnen maken!

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: