Naam interventie:

50 levenslessen in spelvorm

Korte omschrijving:

50 Speelse lessen waarmee kinderen leren om zich in het dagelijks leven te handhaven.
Veel persoonlijke vaardigheden die kinderen hard nodig hebben worden niet op school of thuis geleerd. Nu begint het besef door te dringen dat de school hier ook een taak heeft. Dit boek voorziet in lesmateriaal voor deze vaardigheden, gebaseerd op het principe dat kinderen iets het beste leren als ze er plezier aan beleven.
Door deze spelletjes ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en weerbaarheid en gaan nadenken over thema’s waar ze voortdurend mee geconfronteerd worden zoals:
– tolerantie en zelfvertrouwen
– gevoelens uiten en oordelen over anderen
– individualisme en groepsdruk
– doelen stellen en keuzes maken
– relaties en loyaliteit
– drugs en alcohol

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: