FAQ

Ik kan niet inloggen, ik kreeg geen wachtwoord of ik ben mijn wachtwoord kwijt

Als je je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer kan terugvinden, kan je aanmelden via www.appwel.be met de knop ‘geen toegang tot account’ en met het mailadres waarmee je geregistreerd werd een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 

Hoe maak ik extra accounts voor mijn collega’s of verwijder/bewerk ik bestaande accounts?

In theorie kan een school zoveel accounts aanmaken als gewenst. 

Op www.appwel.be krijg je via ‘configuratie/gebruikers’ zicht op de bestaande accounts van jouw school.

Via de blauwe knop ‘toevoegen’ bovenaan kan je eenvoudig accounts toevoegen.

Helemaal rechts achter elk account, via de knop ‘bewerken’ kom je op de pagina waar je het bestand kan bewerken of verwijderen.

 

Wat betekenen de rechten ‘schoolbeheer’ of ‘opvolging specifieke leerlingen/klas’?

De rechten ‘schoolbeheer’ geven toegang tot het hele systeem. Een account met ‘schoolbeheer’ kan nieuwe accounts maken, leerlingen en klassen toevoegen, … en krijgt zicht op alle resultaten tot op individueel niveau. Dit account is bedoeld voor de leerlingbegeleiding/ leerlingencoördinatie/ zorgcoördinatie van de school.

Met de rechten ‘opvolging specifieke leerlingen/klas’ kan je bv. een klasleerkracht toegang geven tot het resultaat van zijn/haar klas. Deze klasleerkracht krijgt dan toegang tot het klasrapport. Een klasleerkracht krijgt nooit zicht op de individuele leerlingengegevens, gezien dit in strijd zou zijn met de GDPR-regelgeving. Een andere mogelijkheid is om, wanneer dit relevant is voor een lopende begeleiding, bv. een CLB-medewerker of externe psycholoog/therapeut/… toegang te geven tot de gegevens van een bepaalde leerling. Dit kan enkel mits toestemming van leerling/ouders.

 

Mag ik mijn ICT-coördinator een account geven?

Je kan als schoolbeheerder, als je dat wenst, je ICT-coördinator tijdelijk een account geven voor Appwel (op het dashboard via configuratie/gebruikers kan je accounts toevoegen).  Het is wel noodzakelijk om dit account te verwijderen zodra de effectieve meetmomenten starten aangezien deze persoon anders ook toegang heeft tot de gegevens van de leerlingen.

 

Is het noodzakelijk om mailadressen van leerlingen in te geven?

Het ingeven van het mailadres is geen must.  Wanneer je leerlingen/klassen ingegeven hebt, krijg je in het dashboard een overzicht van die leerlingen en hun wachtwoordgegevens.

Dus leerlingen zonder mailadres kunnen evenzeer zonder probleem deelnemen.

 

Bestaat de mogelijkheid om met leer-id te werken?

We maakten nog geen synchronisatie met leer-id omdat zij de klasgegevens van de leerlingen nog niet kunnen meegeven waardoor leerlingen nog niet naar ons geïmporteerd kunnen worden. Wanneer dit wel kan, staat alles klaar om de synchronisatie te maken.

 

Hoelang duurt het om van start te kunnen gaan met Appwel?

De tijdsbesteding hangt van een aantal factoren af: hoe snel verloopt de interne communicatie binnen de school en hoe vlot bereiken jullie leerlingen, ouders en de ICT-coördinator. Stappen die gezet moeten worden zijn: samenwerkingsovereenkomst digitaal invullen en ondertekenen door directie, klassenlijsten en leerlingenlijsten invoeren (via smartschool kan de ICT-coördinator dit op een kwartier), GDPR-toestemmingen van ouders en leerlingen vragen. Als die stappen gezet zijn, kan je opstarten. Dat kan dus heel snel gaan als je snelle, korte communicatielijnen hebt, anders zal het iets meer tijd in beslag nemen.

 

Kunnen we de informatie rond GDPR aan ons schoolreglement toevoegen?

Jullie kunnen zeker iets toevoegen aan het schoolreglement i.v.m. Appwel.  Voor de GDPR is het wel noodzakelijk dat alle info, zoals op de ter beschikking gestelde formulieren, aan ouders/leerlingen bezorgd wordt en ze ook vrij zijn om al dan niet toestemming te geven.  Het staat jullie als school vanzelfsprekend vrij om daarnaast extra of aangepaste uitleg aan leerlingen/ouders te bezorgen via een mail, een oudercontact…

 

Wat als een leerling/ouders geen GDPR-toestemming geeft?

Een leerling/ouder heeft steeds het recht om geen toestemming te geven. Leerlingen waarvoor geen toestemming gegeven wordt, kunnen niet deelnemen aan de bevraging. Wanneer er geen toestemming gegeven wordt, zet je het GDPR-vinkje in het tabblad ‘leerlingen’ voor die leerling uit en dan kan die leerling de vragenlijst automatisch niet invullen.

 

Kan ik zelf aanpassingen doen of vragen toevoegen/weglaten in de vragenlijst?

De vragenlijst is gestandaardiseerd, dus hier is geen aanpassing mogelijk.  Er is een versie voor de Lagere School en een versie voor Secundair Onderwijs met verschillende vragen.

Voor de lagere school is het daarenboven zo dat de antwoordschaal verschillend is naargelang de leeftijd van de kinderen.  Bij de jongere kinderen zijn er slechts 3 antwoordmogelijkheden, terwijl de 3de graad van het Lager Onderwijs wel 5 antwoordmogelijkheden heeft.

De vragen en de antwoordschalen zijn getest bij kinderen van de betreffende leeftijd.  Leerkrachten mogen tijdens de afname extra uitleg geven indien dit nodig is voor de kinderen. 

 

Kan de vragenlijst ook in een andere taal worden afgenomen?

De leerlingen kunnen de vragen via het systeem voorlopig laten vertalen in het: Arabisch, Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans Grieks, Hongaars, Italiaans, Litouws, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds.  De vragen worden dan schriftelijk vertaald in een van deze talen. 

De vragen kunnen ook voorgelezen worden via het programma, maar dit is enkel in het Nederlands (kan gecombineerd worden met een andere schriftelijke taal).

 

Kunnen de vragen ook voorgelezen worden?

Leerlingen kunnen op hun startpagina de taal aanduiden waarin de vraag en de antwoordmogelijkheden schriftelijk verschijnen (waar je Nederlands ziet staan in de print screen, kan je wanneer je er met je cursor op gaat staan, ook andere talen kiezen). 

Via het hoofdtelefoontje kunnen ze aanduiden of ze de vraag willen laten voorlezen. Voorlezen gebeurt steeds in het Nederlands.  Je kan dan als school wel best hoofdtelefoons of oortjes voorzien.

Is er tijdens de afname veel begeleiding nodig bij de jongste kinderen?

Er is voor jonge kinderen zeker begeleiding nodig bij het inloggen en opstarten, nadien kan het vrij vlot gaan. Jonge kinderen kunnen de vragen immers op hun eigen tempo invullen en kunnen gebruik maken van de voorleessoftware.

 

Hoe kan ik zien welke leerlingen de vragenlijst nog niet invulden?

Op het dashboard via resultaten/keuze juiste meetmoment (vb. welbevinden 2023-2024)/ontbrekende inzendingen, kan je de ontbrekende inzendingen bekijken door het juiste meetmoment te selecteren.  Als je onderaan ‘toon alle rijen’ selecteert, krijg je ze allemaal te zien en kan je ze ook exporteren naar een excel of pdf door bovenaan de blauwe knoppen te gebruiken.

 

Kan ik het meetmoment nog aanpassen?

De schoolbeheerder kan het meetmomenten eenvoudig verlengen via het dashboard.  Dus: via www.appwel.be en kiezen voor ‘meetmomenten’ en daar kan je het meetmoment ‘bewerken’.

In de pagina waar je dan op belandt, kan de ingegeven einddatum aanpassen bij de meetmomentgegevens of het hele moment ‘verwijderen door de blauwe knop bovenaan.

Een meetmoment verlengen kan altijd (zolang de maximumtijd van 6 weken niet overschreden wordt of het meetmoment niet afgelopen is). 

Een meetmoment verwijderen en een nieuw moment aanmaken, kan zolang er geen resultaten.

 

Worden de resultaten op klas- en schoolniveau vergeleken met een genormeerde referentiegroep? Wij als onderzoeker vergelijken de resultaten met het gemiddelde van alle scholen die in Appwel zitten, maar dit delen we niet met de scholen omdat het niet om een genormeerde referentiegroep gaat. Zolang het instrument vrijwillig is en niet zoals bv. de LVS-toetsen verplicht afgenomen dient te worden, kunnen we niet met een genormeerde groep vergelijken.

 

Worden er na de bevraging ook aanknopingspunten voor aanpak gesuggereerd?

We hebben een toolkit Toolkit – PXL Appwel Toolkit met interventies waarin je kan zoeken naar aanpakmogelijkheden.

 

We zien dat de App niet meer ondersteund wordt. Blijft Appwel nog bestaan?

We ondersteunen inderdaad de App niet meer omdat we zijn overgestapt naar een web-basedversie.

Jullie kunnen dus rustig langdurig gebruik maken van Appwel, maar vanaf nu via de web-basedversie.

 

De samenwerkingsovereenkomst is zonder einddatum. Kunnen we als school de samenwerking opzeggen wanneer we dit zouden willen?

De samenwerkingsovereenkomst is zonder einddatum, maar kan steeds opgezegd worden.