vragenlijst

Vragenlijst PXL Appwel – secundair onderwijs

De vragenlijst bestaat uit 31 items waarvan:

 • 21 items worden gescoord via een vijfpuntenschaal.
  • Vijfpuntenschaal:
   • 1= helemaal niet akkoord; 2= eerder niet akkoord; 3=neutraal ; 4= eerder akkoord ; 5= helemaal akkoord
  • Deze vragen zijn gekoppeld aan vier deelconstructen (tevredenheid, klasklimaat en betrokkenheid, sociale relaties leerlingen en academisch zelfconcept).
 • 8 items die als ja/nee vragen worden gescoord. Deze vragen zijn niet gekoppeld aan een deelconstruct en worden enkel geanalyseerd op vraagniveau

De volledige vragenlijst kan u hieronder bekijken.
Een begeleidende PPT voor tijdens de afname kunt u onderaan het scherm downloaden. 

Vragenlijst PXL Appwel – basisonderwijs

De vragenlijst bestaat uit 20 items waarvan:

 • 16 items worden gescoord via een puntenschaal.
  • In de eerste en tweede graad wordt er een driepuntenschaal gebruikt.
   • Ja – soms – nee
  • In de derde graad wordt een vijfpuntenschaal gebruikt.
   • Helemaal niet – niet – soms – wel – helemaal wel
  • Alle vragen zijn gekoppeld aan vier deelconstructen (tevredenheid, klasklimaat en betrokkenheid, sociale relaties leerlingen en academisch zelfconcept).
 • 4 items die als ja/nee worden gescoord. Deze vragen zijn niet gekoppeld aan een deelconstruct en worden enkel geanalyseerd op vraagniveau.

De volledige vragenlijst kan u hieronder bekijken.

Een begeleidende PPT voor tijdens de afname kunt u onderaan het scherm downloaden. 

 

Download alle informatie via onderstaande link:

Vragenlijsten