Buitengewoon onderwijs

Als school voor buitengewoon onderwijs kan je zeker ook gebruik maken van PXL Appwel!
Afhankelijk van je specifieke doelgroep, kan je als school zelf beslissen welke vragenlijst (basis of secundair onderwijs) je zal gebruiken. Zo is het ook mogelijk om voor een specifieke doelgroep een andere vragenlijst te gebruiken.

Vragenlijst basisonderwijs (de volledige vragenlijst kan je bekijken via de knop ‘vragenlijst’)
De vragenlijst bestaat uit 27 schaalvragen:

 • Alle vragen zijn gekoppeld aan vier deelconstructen (tevredenheid, klasklimaat en betrokkenheid, sociale relaties leerlingen en academisch zelfconcept).
 • In de eerste en tweede graad wordt er een driepuntenschaal gebruikt.
  • Ja – soms – nee
 • In de derde graad wordt een vijfpuntenschaal gebruikt.
  • Helemaal niet – niet – soms – wel – helemaal wel

Vragenlijst secundair onderwijs (de volledige vragenlijst kan je bekijken via de knop ‘vragenlijst’)
De vragenlijst bestaat uit 31 items waarvan:

 • 21 items worden gescoord via een vijfpuntenschaal.
  • Vijfpuntenschaal:
   • 1= helemaal niet akkoord; 2= gedeeltelijk niet akkoord; 3=geen mening ; 4= gedeeltelijk akkoord ; 5= helemaal akkoord
  • Deze vragen zijn gekoppeld aan vier deelconstructen (tevredenheid, klasklimaat en betrokkenheid, sociale relaties leerlingen en academisch zelfconcept).
 • 8 items die als ja/nee vragen worden gescoord. Deze vragen zijn niet gekoppeld aan een deelconstruct en worden enkel geanalyseerd op vraagniveau