Van aanmelden tot afname

 1. Indien uw school effectief gebruik wil maken van Appwel dien je een digitale samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
  1. Stuur een e-mail naar info@appwel.be met de nodige contactgegevens van de school (naam school + e-mailadres directie/contactpersoon).
  2. U ontvangt via e-mail een digitale samenwerkingsovereenkomst.
  3. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de directie van de school.
  4. In deze overeenkomst geeft de directie aan welke leerlingbegeleiders toegang dienen te krijgen tot het beveiligde dashboard van PXL Appwel.
 2. Zodra de overeenkomst ondertekend is, ontvangen de betrokken personen een login voor het beveiligde dashboard.Aanmelden op het dashboard:
  1. Surf naar www.appwel.be
  2. Klik op de rode knop ‘aanmelden als begeleider’
  3. Indien u geen toegang heeft tot uw account of u wachtwoord wenst te veranderen klikt u op de blauwe tekst ‘Geen toegang tot uw account?’.
 3. Informeer het leerkrachtenteam over het gebruik van PXL Appwel.
 4. Informeer de leerlingen en de ouders over het belang van PXL Appwel en geef hierbij voldoende duiding.
 5. Breng de GDPR-toestemmingsformulieren in orde.
 6. Klassen en leerlingen importeren in het systeem van PXL Appwel:
  1. U school werkt met Smartschool? Volg de instructies die u ziet staan op de homepagina van het dashboard. Klik hier voor een uitgebreid stappenplan. 
  2. Uw school werkt niet met Smartschool? Klik hier om de juiste stappen te doorlopen. 
 7. Maak op de homepagina de meetmomenten aan.
  1. Je kan als school zelf de meetmomenten bepalen via het dashboard.
  2. Er wordt aangeraden om de vragenlijst drie keer verspreid doorheen het schooljaar af te nemen.
   1. Richtdata:
    1. Periode oktober – november
    2. Periode februari – maart
    3. Periode april – mei
 8. Ga van start met de afname van PXL Appwel
  1. Hiervoor kan je gebruik maken van het afnameprotocol, klik hier.
 9. Analyseer de resultaten via het beveiligde dashboard.
  1. Hiervoor kan je onder andere gebruik maken van de gestandaardiseerde rapporten op school – en klasniveau.
   1. Schoolniveau: zie homepagina ‘schoolrapport raadplegen’
   2. Klasniveau: via de knop resultaten (icoon rode ster) kan u het klasrapport raadplegen.
   3. Via de knop resultaten (icoon rode ster) ziet u alle mogelijke manieren om de resultaten te bekijken.  
 10. Onderneem acties op basis van de resultaten:
  1. Koppel globaal terug over de resultaten naar de leerlingen, ouders en leerkrachten.
  2. Onderneem gerichte acties hiervoor kan je zeker beroep doen op de toolkit: https://toolkit.appwel.be

Download alle informatie via onderstaande link:

Van aanmelden tot afname