Naam interventie:

9 frisse ideeën om inspraak te geven

Korte omschrijving:

“Luister naar ál je leerlingen. Want als hun mening meer is dan een welles-nietes over de frisdrankautomaat, stijgt hun leermotivatie. Plus: jij groeit door hun feedback.” 9 kleine en wat grotere tips van VSK voor inspraak in de klas en op school.

Mount motivatie beklimmen

Laat elke leerling op de motivatiemeter aanduiden hoeveel zin ze hebben in je opdracht. Check waarom ze die score geven en wat kan helpen om net dat tikkeltje extra motivatie op te rapen. Is de structuur van je les duidelijk? Leg je de opdracht helder uit? Noteer alle ideeën op het bord en selecteer jullie favoriet.

Sollicileren

Betrek je leerlingen in de sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur of leraar. Ze kunnen de drie beste favoriete sollicitatiebrieven selecteren en vragen bedenken om af te vuren. Leerlingen uitnodigen tijdens de sollicitatiegesprekken kan ook. Zo toon je je toekomstige collega hoe serieus jullie inspraak van leerlingen nemen.

Begroten voor beginners

Een restylede klasbib, nieuwe schoolbanken of een extra computer? Welke investering verkiezen je leerlingen? Achterhaal hun voorkeur met een poll. Met drie potten chocotoffs of mandarijnen (welke pot is het snelst leeg?) ontdek je hun favoriete keuze. Voor de durvers: geef de leerlingenraad een budget om autonoom te besteden.

Is je toets erdoor?

Jouw leerlingen kennen intussen alles van toetsen. Vraag ze om punten te geven op je toets, een emoji te omcirkelen of te feedbacken: welke vraag zou je behouden, welke schrappen en welke toevoegen? Of voeg een pechstrook toe waar ze één vraag mogen parkeren die ze niet beantwoorden. Vraag wel waarom.

#kiezenisleren

Laat je leerlingen het (jaar)thema, de opdracht van je projectwerk, het onderwerp van een opstel bepalen. Vraag om via een voorwerp, tekening, foto of video ideeën te geven. Etaleer alle voorstellen op de grond en nodig elke leerling uit om een (speelgoed)blokje te leggen bij hun favoriet. Het idee met de hoogste toren wint.

Op eigen leerkracht

Selecteer een hoofdstuk of thema uit je leerplan en leg je leerlingen uit wat ze op het einde van de les moeten kennen of kunnen. Laat hen kiezen hoe ze het doel van de les willen bereiken: via jouw uitleg, peer teaching, oefeningen of eigen onderzoek. Sta ook out of the box ideeën toe zoals een videocall met jonge ondernemers.

Dicht op afstand

Geef je leerlingen inspraak over de organisatie van afstandsonderwijs: op welk tijdstip is de focus het best? Wanneer past een pauze prima? Hoe lang? Smaakt deze inspraak naar meer? Doe volgend jaar dezelfde check rond huiswerk: mag het korter of langer, welke opdrachten maken ze het liefst?

Klasafspraken door kinderen

Klasafspraken hebben af en toe een groot onderhoud nodig. Orde en netheid? Smartphonegebruik? Klasopstelling? Daag je leerlingen uit om binnen de krijtlijnen van het schoolreglement voorstellen te doen. Overleg in kleine groepen of vraag om ideeën te noteren. Ook stille leerlingen wil je horen en inspraak geven.

Je klas als copywriter

Promoveer leerlingen een dag tot eindredacteur van je Smartschool-berichten. Projecteer enkele posts in de klas. Nodig je leerlingen uit om jouw communicatie te herschrijven, in een andere planning te gieten of op een ander tijdstip van de dag te verspreiden. Feedback om jouw aanpak te professionaliseren!

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: