Naam interventie:

Aan de slag met positief onderwijs: lessenreeks positief zelfbeeld

Korte omschrijving:

Deze kant-en-klare lessenreeks gaat over het creëren en behouden van een positief zelfbeeld.

Les 1: praten over geluk
Les 2: ik en co (zelfredzaamheid)
Les 3: mijn sterke kanten
Les 4: zeker van mezelf
Les 5: mijn best mogelijke zelf
Les 6: CD-poster met sterke kanten.

De lessen zijn perfect in te bedden in ‘mens en samenleving’ of een ander vak waarin er aandacht is voor de leerling als persoon en het luik ‘leren leven’). De lessen zijn ook apart te gebruiken en hoeven niet persé in een blok gezien te worden, afhankelijk van de noden van de groep.

Linken en bronnen:

Boniwell, I., & Ryan, L. (2016). Aan de slag met positieve psychologie: meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaar. Amsterdam, Nederland: Swp, Uitgeverij B.V.

Klik hieronder om de PDF met meer informatie te downloaden:
Aan de slag met positieve psychologie_meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Met dit lessenpakket ga je aan de slag rond het thema positief zelfbeeld. Het uiteindelijke doel van de lessen is het creëren en behouden van een positief zelfbeeld.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: