Naam interventie:

Antipestkoffer

Korte omschrijving:

Deze koffer (gratis uit te lenen) bevat een gevarieerd aanbod in materialen waarmee in de lagere school kan gewerkt worden aan het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: