Naam interventie:

Armoede: ervaring werkt

Korte omschrijving:

Opgelet: betalend

Structurele uitsluitingsmechanismen en de verschillende effecten hiervan zorgen voor een kloof, ‘een missing link’ tussen het leven van de arme en dat van de niet-arme. Deze missing link gaat over een niet kennen van elkaars leefwereld, elkaars gevoelens en verwachtingen, elkaars kennis en vaardigheden, elkaars krachten, elkaars waarden en normen, elkaars denkpatronen en oplossingsstrategieën, elkaars evidenties, enz. De missing link gaat evenzeer over het zich niet bewust zijn dat men al die aspecten van elkaars leefwereld niet kent. Dit niet begrijpen van elkaar, zorgt voor voortdurende misverstanden in de communicatie. Beide partijen voelen zich onbegrepen. (uit de visietekst van vzw De Link)

Werken met opgeleide ervaringsdeskundigen is een aanzet om zicht te krijgen op de missing link. Voor de vele vragen die armoede stelt zijn geen pasklare antwoorden. Het is in de dialoog zelf dat we wegen ontdekken om de missing link te overbruggen.

TAO-Armoede is een deelwerking van vzw De Link. Het zijn lokale pools van opgeleide ervaringsdeskundigen en vormingswerkers waardoor je op een flexibele manier de expertise van ervaringsdeskundigen in armoede kan inhuren.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Samen met een ervaringsdeskundige kan er tijdens de lessen in dialoog gegaan worden over armoede.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: