Naam interventie:

Babbelspel

Korte omschrijving:

Het Babbelspel (nieuwe versie) nodigt kinderen/ volwassenen uit door op een speelse manier inzicht te krijgen in sociale vaardigheden en deze te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. De inhoud en vormgeving van het Babbelspel is volledig herzien. Het is een positief spel. De negatieve gestelde vragen zijn vervangen of geschrapt waardoor de nadruk komt te liggen op het positieve. In deze nieuwe versie ligt de nadruk ook meer op pesten.

Het Babbelspel van Baert nodigt op een speelse manier uit om een aantal sociale vaardigheden bij kinderen te oefenen. Het spel kan het best worden gespeeld onder begeleiding in kleine groepjes, met de hele klas of één op één met jouw kind thuis. De duur van het spel kan je dankzij het vernieuwde spelbord zelf bepalen. Er komen in totaal 6 soorten vragen aan bod uit verschillende thema’s: beleefdheid, assertiviteit, algemene kennis, sociale redzaamheid, sociale media en computergames. Daarnaast heb je ook de pestkopkaartjes die bepaalde situaties beschrijven zowel offline als online, waarbij het kind moet uitleggen hoe hij zich voelt of hoe hij zou reageren. De opdrachtkaarten vertrekken altijd vanuit een positieve benadering in plaats van negatieve ‘problemen’.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: