Naam interventie:

Band scheppen met online-lessen: 6 tips

Korte omschrijving:

Veel leerkrachten vinden het doorheen de COVID-pandemie extra moeilijk om een band op te bouwen met de leerlingen. Door de opkomst van online videolessen lijken de interacties tussen leerkracht en leerling verloren te gaan.

__________________________________________________________________________

Goed begin van iedere les

Zorg iedere online-les voor een warm en vriendelijk ontvangst. Je kan hiervoor een aantal positieve afspraken maken met de leerlingen. Maak bijvoorbeeld de afspraak om iedere les ‘goedemorgen’ of een andere begroeting aan elkaar te geven. Dit is een klein gebaar maar kan een enorme impact hebben op zowel het welbevinden van de leerling als dat van de leerkracht.

__________________________________________________________________________

Motiveer cameragebruik

Om een inschatting te kunnen maken over het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen is non-verbale communicatie naar de leerkracht toe belangrijk. Probeer dus de afspraak te maken dat je leerlingen zoveel mogelijk hun camera opzetten. Leg hen ook uit waarom je dit zo belangrijk vindt. Transparant zijn naar de leerlingen toe zal hen meer motiveren en het nut ervan doen inzien.

Ga echter niet te ver in deze afspraak. Wanneer een leerling zijn of haar camera niet wil opzetten, zal daar ook wel een reden voor zijn (bv. een lastige thuissituatie of het niet hebben van een camera). Respecteer dit dan ook. Het niet willen opzetten van de camera is vaak een signaal van onderliggende hindernissen. Het kan dan ook helpen om dit soort situaties
één-op-één te bespreken met de leerling in kwestie. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de leerling een profielfoto gebruikt, indien het platform dit toelaat.

__________________________________________________________________________

Break-out rooms

Indien je de leerlingen aan het werk zet, kan je ervoor kiezen om ze in kleine groepjes op te delen. Platforms zoals bv. Microsoft Teams laten het toe dat je het gesprek opsplitst. In kleinere groepjes zijn de leerlingen sneller geneigd om te antwoorden via hun microfoon. Leerlingen die zich in grote groepen geremd voelen, zullen de lagere drempel van kleinere groep ook waarderen. Kleinere groepen zorgen bovendien voor meer persoonlijk contact.

__________________________________________________________________________

Tijd is motivatie

Online videolessen zijn vaak een tikkeltje vroeger gedaan dan normale lessen. Leerkrachten moeten vaak snoeien in hun lesinhouden, wat ook weer bijdraagt aan de leerachterstand. Sommigen kiezen er ook voor om de lessen wat korter te houden omdat het voor leerlingen vaak zwaar is om een lange tijd achter hun computer door te brengen. Indien dit bij jouw lessen het geval is, sluit dan niet direct de sessie af. Gebruik deze tijd om even te polsen wat er in het leven van je leerlingen omgaat. Hoe gaat het met hen? Heeft iemand nood aan een gesprek na de les?

__________________________________________________________________________

Probeer er te zijn

Ook al is de fysieke afstand in online-lessen groot, probeer toch bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de leerlingen. Op die manier geef je hen het gevoel dat je er voor hen bent. Je kan bijvoorbeeld een moment vrijmaken iedere week waarin leerlingen afspraken bij je kunnen boeken (bv. via Doodle) om een babbeltje te doen. De huidige periode en manier van les krijgen, levert bij sommigen veel stress op die ze niet altijd kunnen uiten.

Linken en bronnen:

De Wilde, B. (2020). Klasse: 6 Valkkuilen bij deeltijds afstandsonderwijs. Geraadpleegd via https://www.klasse.be/250068/6-valkuilen-bij-deeltijds-afstandsonderwijs/

Goossens, S. (2020). Klasse: Warme tips voor een virtueel klasgesprek. Geraadpleegd via https://www.klasse.be/223866/tips-klasgesprek-online/

Santermans, M. (2020). Klasse: 11 tips voor een goede videoles. Geraadpleegd via https://www.klasse.be/249079/11-tips-voor-een-goede-videoles/

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Door deze tips toe te passen, probeer je de sociale relaties zo goed mogelijk te onderhouden of zelfs te verbeteren tijdens je online lessen. Zo krijg je tijdens de COVID-pandemie zicht op hoe het welbevinden, de sociale relaties tussen jou en je leerlingen en de leerlingen onderling ervoor staat.

Koppeling eindtermen:

Implementatie:

De bovenstaande tips zijn concreet geformuleerd en moeten enkel toegepast worden door de leerkracht. De leerkracht beslist in welke mate deze tips worden toegepast en of ze haalbaar zijn. Het gebruik van ICT-programma’s om sommige tips in de praktijk te brengen, kan wat organisatie meebrengen. De bedoeling is dat de leerkracht deze tips consequent blijft toepassen tijdens zijn of haar lessen.