Naam interventie:

Behoeften en gevoelens: verwerkingsopdracht

Korte omschrijving:

Na een lessenreeks over behoeften en gevoelens gaan de leerlingen aan de slag met deze opdrachten.

Ze omschrijven de begrippen en gaan er creatief mee aan de slag. Ze maken een woordwolk over hun gevoelens en brengen hun behoeften in kaart met een fotocollage.   Op Klascement kan je de opdrachten, woordwolk en fotocollage downloaden.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: