Naam interventie:

Cirkelen in de klas

Korte omschrijving:

Een doos vol vragen biedt je de mogelijkheid om in de klas cirkelgesprekken te voeren.

Deze kaarten helpen je om verbinding te creëren tussen de leerlingen en leerkrachten, de relaties te onderhouden door te spreken over wat er leeft in de groep en te herstellen wanneer er een conflict is.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Je kan deze doos vol vragen gebruiken tijdens je lessen om klasgesprekken op gang te brengen.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: