Naam interventie:

Coaching in duo

Korte omschrijving:

Deze interventie wordt tijdens één lesuur toegepast. Nadat klassikaal de uitleg gegeven werd, gaan de leerlingen in duo’s aan de slag. De leerlingen worden gevraagd na te denken over hun sterktes, zwaktes en zelfbeeld en verdelen onderling de kaartjes met eigenschappen tussen hen beiden. Nadien bespreken ze dit onderling en geven ze elkaar feedback en tips. Aan de hand van deze informatie verdelen ze onderling opnieuw de kaartjes. Elke leerling gaat daarna individueel terug voor zichzelf na of er nieuwe inzichten zijn rond zijn persoonlijke sterktes en zwaktes. Het lesmoment wordt afgerond met een kringgesprek. De volledig uitgeschreven eerste versie van deze interventie is terug te vinden in bijlage 2. Pagina 1 en 2 zijn een instructie voor de leraar. Hierin is het lesverloop opgenomen en tips bij het toepassen van de interventie.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Aan de hand van de werkvormen leren leerlingen reflecteren over zichzelf.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: