Naam interventie:

Constructief van mening verschillen

Korte omschrijving:

Er gebeurt iets in de actualiteit. Gevolg: meerstemmige discussie, ook op school. Je klas is dé oefenplek waar leerlingen leren over moeilijke thema’s democratisch van mening te verschillen. Hoe doe je dat zonder dat je klas ontploft? “Door in ‘vredestijd’ al in dialoog te gaan, voorkom je polarisatie”, zegt Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut).

Tips zijn terug te vinden via een artikel op de website van Klasse.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het artikel biedt tips om in de klas constructief in debat te gaan.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: