Naam interventie:

De conflixers: leerlingen krijgen het voor elkaar

Korte omschrijving:

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Via de Conflixers willen ze leerlingen inspireren, informeren en ondersteunen, maar ook zorgen voor samenhang en uitwisseling. Kortom: VSK wil de (pro)motor zijn voor peer support in scholen.

‘Peers’ zijn mensen die een gelijkenis hebben op een aantal vlakken. Zowel klasgenoten als schoolgenoten kunnen als ‘peers’ beschouwd worden. ‘Support’ betekent dan weer ondersteuning of hulp. Veel voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld peter-meter projecten, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling, zorgleerlingen … Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen kan de titel van Conflixers dragen.

Op de website is terug te vinden:

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg en verhoogde zorg

Peer support kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: