Naam interventie:

De emoscoop

Korte omschrijving:

Iedereen goed in zijn vel en sociaal vaardig! Goed in je vel, dat gaat over zelfvertrouwen, je gevoelens niet wegduwen maar ze doorleven en ze op een gezonde manier kunnen uiten. Sociaal vaardig. Dat gaat over je kunnen inleven in gevoelens, behoeften en gedachten en met die ‘feeling’ sensitief met anderen kunnen omgaan. Hoe zou de wereld eruitzien als we daarvan echt werk maakten?

De emoscoop: een koffer boordevol prikkels rond 21 gevoelens, gegoten in 4 spellen, 111 prenten en tientallen opdrachten waar pit in zit en die kinderen dichter bij zichzelf en elkaar brengen., De Emoscoop (opvolger van het Huis vol gevoelens en axen) is een educatieve set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens. De materialen en spelvormen leveren daarvoor de nodige prikkels. Tegelijk vormen deze Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voor een waaier van werkvormen waarlangs het verkennen van gevoelens deel kan worden van de hele leeromgeving. Deze activiteiten kunnen ook in het hoeken- en contractwerk geïntegreerd kunnen worden.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: