Naam interventie:

De gedragsklapper

Korte omschrijving:

Moeilijk gedrag samen aanpakken

Met deGedragsklapperkan je samen werken aan het verbeteren van moeilijk gedrag.

Voor wie is de Gedragsklapper geschikt?

DeGedragsklapperis bedoeld om samen met het kind of de leerling beter om te gaan met moeilijk gedrag. DeGedragsklapperis gericht op het beter begrijpen van gedrag en helpt om op een effectieve manier met elkaar te communiceren.

Hoe werkt u met de Gedragsklapper?

In deGedragsklapperstaan verschillende opdrachten en tips om samen te praten en samen te werken aan positief gedrag. Het taalgebruik en de doe-opdrachten zijn aangepast op het niveau van de leerlingen. Zo worden kinderen actief betrokken bij het verbeteren van hun gedrag.

De klapper is makkelijk uit te klappen. DeGedragsklapperkan op een zichtbare plek neergezet worden, waardoor jij en het kind makkelijk herinnerd worden aan de tips en trucs uit deGedragsklapper. Bovendien kost het zo niet veel moeite om samen een tip uit te kiezen en er mee aan de slag te gaan.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: