Naam interventie:

De grote groene Victormap

Korte omschrijving:

Het pakket van de Vlaamse logo’s bestaat uit:

  • De Grote Groene Victormap
    Deze map zit boordevol activiteiten en ideeën rond de figuur Victor, de roodgroene kleurensymboliek en over thema’s als pesten, ruzie, elkaar helpen, …
  • De Victor handpop + het Victor handpop boekje
    ‘Het Victor handpop boekje’ is een handige gids met creatieve werkvormen om aan de slag te gaan met de Victor Handpop.
  • Het Goedgevoel latje + het goedgevoel boekje
    Het Goedgevoel latje verlaagt de drempel om te praten over ‘gevoelens’. Met dit latje kunnen kinderen ook zonder een woord te zetten, tonen dat het goed of niet goed gaat.

Waarvoor kan dit pakket gebruikt worden?

Het pakket helpt om in groep stil te staan bij ‘leuke en minder leuke gevoelens’, ‘omgaan met elkaar’ en ‘het voorkomen van pestgedrag’.Voor wie? = max. 30 woorden

Doelgroep: kinderen van 5 tot 8 jaar.

Wie kan dit materiaal bestellen?

Leerkrachten, leerlingenbegeleider …

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: