Naam interventie:

De leerlingen hebben het gedaan

Korte omschrijving:

Overzicht van leuke acties van leerlingen en leerlingenraden (Vlaamse Scholierenkoepel en Klasse)

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: