Naam interventie:

De proactieve Cirkel

Korte omschrijving:

Door regelmatig te werken met de methodiek van de proactieve cirkel werk je aan verbondenheid en een positieve klassfeer. Het is een vorm van klasgesprek waarbij iedereen leert om aandachtig en respectvol te luisteren naar elkaar. Leerlingen leren spreken in een positieve taal. Doordat iedereen aan bod komt, krijgt elke leerling de kans om over een bepaald onderwerp iets te zeggen.

Dit is een leerkrachtenhandleiding met tips, aandachtspunten, mixers, energizers en thema’s met voorbeeldvragen die kunnen besproken worden in de proactieve cirkel.

Uitgegeven door PrOS Mechelen met toestemming om te delen.  Volledige handleiding te downloaden via Klascement

Gebruik

De proactieve cirkel is een gesprek met meerdere deelnemers, geleid door een moderator. Deze cirkel wordt proactief ingezet, vooraleer er problemen zijn. Met andere woorden in vredestijd. De deelnemers zitten in een cirkel, waarbij ieder een gelijkwaardige positie heeft en gelijke aandacht en tijd krijgt. Doordat iedereen elkaar kan zien, niemand zich kan verbergen, en het proces steeds verloopt volgens een aantal principes/afspraken, geeft dit vertrouwen en veiligheid.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: