Naam interventie:

Democratische afspraken maken in de klas

Korte omschrijving:

Je kan als leerkracht de leerlingen betrekken bij het opstellen van afspraken. Zo krijgen zij het gevoel dat er ook naar hun noden geluisterd wordt. Anderzijds is het voor de leerkracht een goede houvast. Wanneer leerlingen proberen grenzen op te zoeken of overschrijden, kan jij hen wijzen op de afspraken die zij ook belangrijk vonden. Dat heeft een stuk meer impact dan dat je hen zelf alle grenzen oplegt. Het maken van duidelijke afspraken en regels draagt ook bij aan het competentiegevoel van leerlingen. Je geeft hierbij ook een gevoel van verantwoordelijkheid aan de leerlingen.

Hieronder vindt u een werkvorm waarbij u de hele klas betrekt in het opstellen van afspraken.

Linken en bronnen:

Sofie, W. (2018). 5 Tips voor duidelijke klasregels met effect. Geraadpleegd via, https://www.klasse.be/148776/5-tips-voor-duidelijke-klasregels-met-effect/

KU Leuven. (z.j.) Klasmanagement. Geraadpleegd via, https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/klasmanagement

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

De werkvorm is bruikbaar in het begin van het schooljaar om klasafspraken te maken, maar is ook bruikbaar wanneer je merkt dat je huidige klasafspraken niet werken. Je kan dit soort werkvormen ook gebruiken om afspraken te maken met één enkele leerling, indien dit nodig is.

Koppeling eindtermen:

Implementatie:

Deze werkvorm kan makkelijk toegepast worden binnen verschillende klassen en op verschillende momenten wanneer de situatie ernaar vraagt. Bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar, alsook doorheen het jaar wanneer je merkt dat je huidige afspraken weinig effect hebben. De werkvorm is volledig uitgewerkt en toegankelijk voor iedere leerkracht.