Naam interventie:

Dobbelsteen vragenspel

Korte omschrijving:

Print deze dobbelstenen op een steviger A4 of A3 papier en kleef ze in elkaar tot ze een ruimtelichaam vormen als dobbelteen.
De vragen zijn heel erg geschikt om het ijs te breken in een nieuwe groep, om aan teambuilding te doen, om een kort moment op te vullen met een grote groep, …

Ze zijn bedoeld om even stil te staan bij waar we mee bezig zijn, wie we zijn, hoe we op elkaar lijken en wat ons uniek maakt.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: