Naam interventie:

Een boek vol gevoelens en een goudvis

Korte omschrijving:

In dit boek worden vijf emoties worden uitgelegd: verdriet, woede, jaloezie, angst en vreugde. Deze emoties worden als fantasiefiguurtjes met hun eigen kenmerken geïntroduceerd in een inleidend verhaaltje. Vervolgens zijn er voorbeelden van situaties waarin een emotie het duidelijkst aanwezig is. Tussendoor staan er tips en verschillende activerende opdrachten die bewustmaking en herkenning van die emotie tot doel hebben.

Marjan Gerarts, psycholoog en ervaringsdeskundige met kinderen en jongeren in haar praktijk, verheldert en verdiept in dit aantrekkelijke doeboek verschillende emoties en geeft tal van tips om ermee om te gaan. Dit alles met de nodige humor en verrassende insteken.
Zij weidt uit over de meest voorkomende basisgevoelens die altijd wel in je buurt kunnen zijn: verdriet, woede, jaloezie, angst, vreugde en schuld en schaamte. Ze doet dit op een heldere en beeldrijke wijze alsof die gevoelens allemaal in je huis wonen als wezentjes die soms op de achtergrond verdwijnen of soms erg veel aandacht nodig hebben.
Elk hoofdstuk is min of meer gelijkaardig opgebouwd, wat voor een fijne herkenbaarheid zorgt: hoe de emotie er uitziet, wat ze met je doet, algemene uitspraken erbij, wat je wel en best niet doet als de emotie je overvalt, enkele variaties of bijzondere uitingen van die emotie, en vooral veel ideeën om de gevoelens op te roepen of om ermee aan de slag te gaan. Dit alles vanuit haar basisfilosofie dat je meer zelfvertrouwen krijgt als je goed met je emoties kan omgaan en dit je mentale welzijn verhoogt.
De tekst is helder en op maat van het jonge doelpubliek, maar even goed geschikt voor ouderen en zelfs volwassenen. De opdrachten zijn meteen uitvoerbaar. Soms herkenbaar, soms verrassend, altijd uitdagend en speels. De illustraties maken het geheel aantrekkelijk. Zij verhogen het speelse karakter en prikkelen je verbeelding.
Een geheel dat ‘matcht’ en dat als leesboek én als werkboek voor opheldering en inzicht zal zorgen.
En die ene goudvis die in de titel vermeld wordt…

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: