Naam interventie:

Efficiënt leerstof verwerven

Korte omschrijving:

Wat is een geheugenpaleis?

Een geheugenpaleis is een denkbeeldige ruimte of een parcours waarin je de informatie die je wil onthouden, hebt opgeslagen. Deze mnemotechniek is erg geschikt voor kennis die je in een bepaalde volgorde wil onthouden. Zoals geschiedkundige feiten of een presentatie.

Waarom werkt het zo goed?

Aandacht

Als je iets echt wil onthouden, dan moet je er ook intensief mee bezig zijn en geregeld herhalen. Anders blijft die informatie niet hangen. Leren kost moeite, dat is nu eenmaal zo.

Verbeelding en associatie

Ons werkgeheugen slaat informatie veel beter op wanneer we naast woorden ook beelden gebruiken. Hoe sterker jij je een situatie inbeeldt, hoe sterker ze zich in je geheugen nestelt. Je mag daarbij gerust overdrijven. Hoe opvallender een beeld is, hoe beter.

Plaats

Om de opbouw en volgorde van je presentatie te onthouden, plaats je in je geheugenpaleis beelden in een denkbeeldige ruimte of langs een traject. Vind je vlot je weg, dan ken je ook de volgorde. Herhaling is cruciaal: loop vaak genoeg in je geheugenpaleis rond.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: