Naam interventie:

Emotiedagboek en gevoelsthermometer

Korte omschrijving:

Met dit dagboek kunnen kinderen in kaart brengen hoe ze zich voelen tijdens bepaalde momenten in de dag. Het helpt kinderen om even stil te staan bij hun gevoelens en uit te zoeken of er een patroon zit in hun gevoelens en gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gevoelsthermometer die aangeeft hoe sterk je gevoel is in een bepaalde situatie.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: