Naam interventie:

EQ babbelspel

Korte omschrijving:

Het EQ-babbelspel van Baert is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en de 12 jaar om emoties bespreekbaar te maken.

In het EQ-Babbelspel staat de emotionele intelligentie centraal. De spelers leren elkaar en zichzelf beter kennen door vragen te beantwoorden in zes verschillende categorieën: empathie, communicatie, ik en de anderen, omgaan met stress, zelfbeeld en omgaan met emotie. Telkens een vraag goed beantwoord wordt, verdienen de spelers een beloningsring. Wanneer ze van elke categorie een ring hebben, mogen ze naar het eindvakje gaan.

Het EQ-babbelspel is een hulpmiddel om sociaal-emotioneel moeilijke thema′s aan te kaarten. Het is een educatief spel voor in scholen of andere pedagogische omgevingen.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: