Naam interventie:

Executieve functies: algemeen overzicht

Korte omschrijving:

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn regelfuncties van ons brein. Je hebt ze nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De term ‘executieve functies’ is letterlijk vertaald uit het Engels. To execute betekent ‘doen’ of ‘uitvoeren’. Executieve functies zijn dus de doe- processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen.

Executieve functies onder andere cruciaal bij het leren. Dawson en Guare onderscheiden 11 executieve functies.

Video: werken aan executieve functies.

Klik hier om de PDF te downloaden: executieve-functies-blad

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Leerlingen aan de hand van spelactiviteiten inzicht laten krijgen in de eigen executieve functies. Dit kan klassikaal op niveau van de brede basiszorg toegepast worden of bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: