Naam interventie:

Executieve functies: zelfscan

Korte omschrijving:

Hoe werk jij aan executieve functies in de klas?

Hoe maak je het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Stimuleer en oefen de executieve functies: je werkgeheugen gebruiken, je emoties en
impulsen controleren en je vlot kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en instructies. Dat is goed voor elk kind in de klas, maar kwetsbare kinderen halen er meer voordeel uit. Met behulp van de bijgevoegde zelfscan kan jij nagaan hoe jij dat doet in de klas.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Aan de hand van de zelfscan kan een leraar nagaan hoe hij/zij werkt aan executieve functies op klasniveau.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: