Naam interventie:

Geef goesting

Korte omschrijving:

Leerlingen verliezen gaandeweg hun goesting om te leren en dat merken we in het secundair onderwijs. Hoe komt het dat we een van nature leergierige leerling niet voldoende geprikkeld krijgen op de schoolbanken? Een legitieme vraag in het licht van de problematiek van de vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma, van de vele burn-outs van leerkrachten en van de slechtere PISA-resultaten van onze leerlingen secundair onderwijs. Wat je met goesting doet, doe je beter. Wat je met goesting leert, leer je meer diepgaand en zelfgestuurd. Zowel om leerlingen aan boord te houden, maar ook om leerlingen te doen excelleren, is het noodzakelijk om als leerkracht inzichten uit de motivatiepsychologie te kunnen toepassen in de klas. Leerlingen die met goesting in de schoolbanken zitten, zullen ook leerkrachten motiveren en meer zelfvertrouwen geven. De moeite waard dus om verder te lezen en te verdiepen én op zoek te gaan naar de vele concrete voorbeelden voor de klaspraktijk.

De website ‘Geef goesting’ van Ilse Hornikx en Liesbeth Dierckx, lerarenopleiders en onderzoekers van Hogeschool PXL, nodigt elke leraar uit tot zelfreflectie en bevat inspiratie vanuit theoretische kaders en praktijkvoorbeelden. We hopen op deze manier jullie te inspireren met praktische aanbevelingen om een motiverende les- en evaluatiepraktijk te creëren.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg en verhoogde zorg.

De website biedt inzichten op vlak van de ondersteuning van autonomie, competentie en verbondenheid. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele leerlingen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: