Naam interventie:

Geluksdagboek

Korte omschrijving:

De leerlingen noteren of tekenen iedere dag iets waarvoor hij/zij dankbaar of gelukkig is. Op die manier leren we de ‘kleine gelukskes’ van het leven zien en appreciëren. Idealiter houden ze dit bij in een schriftje of in een app zodat ze op momenten dat het moeilijker gaat, kunnen terugkijken naar de kleine dingen die de moeite waard zijn.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Aan de hand van het geluksdagboek leren leerlingen reflecteren over wat hen wel of niet gelukkig maakt. Op deze manier krijgen ze een beter beeld van wat hen bevalt en dit helpt hen bij het maken van keuzes.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: