Naam interventie:

Gevoelens- en behoeftekaartjes

Korte omschrijving:

Dr. Marshall B. Rosenberg startte met zijn theorie van geweldloze communicatie een nieuwe kijk op communiceren. Intussen is de term verbindend communiceren meer van toepassing, maar de principes blijven grotendeels dezelfde. Waardeer jezelf en anderen. Doe het vaak en spontaan.

Deze kaarten bieden heel wat mogelijkheden om te kijken naar behoeften en gevoelens van leerlingen.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg / verhoogde zorg

Koppeling eindtermen:

Implementatie: