Naam interventie:

Gevoels- en behoeftekaarten

Korte omschrijving:

Dr. Marshall B. Rosenberg startte met zijn theorie van geweldloze communicatie een nieuwe kijk op communiceren. Intussen is de term verbindend communiceren meer van toepassing, maar de principes blijven grotendeels dezelfde. Waardeer jezelf en anderen. Doe het vaak en spontaan.

Deze kaarten bieden heel wat mogelijkheden om te kijken naar behoeften en gevoelens van leerlingen.

  • Kijk aan de hand van de kaarten naar de behoeften, de mate van belangrijkheid en of ze al dan niet vervuld worden.
  • Orden de gevoelskaarten naar intensiteit.
  • Je kan kijken welke behoeften er worden vervuld. Voor welke behoeften wil men expliciet zorgen en voor welke niet?

Voorbeelden van gevoelskaarten zijn: dankbaar, zelfzeker, opgelucht, nieuwsgierig, woedend, verstrooid, verlegen, fit …

Voorbeelden van behoeftekaarten: beweging, gehoord worden, gelijkwaardigheid, begrip, leren, samenwerking .

Op de website vind je ook een filmpje met een manier waarop je de Gevoels- en Behoeftekaarten kan gebruiken.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg / verhoogde zorg

Je kan deze kaarten gebruiken tijdens je lessen om klasgesprekken op gang te brengen maar ook om individuele leerlingen te begeleiden die het moeilijk hebben om hun gevoelens te uiten.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: