Naam interventie:

Groeibundel

Korte omschrijving:

Groeibundel

De groeibundel kan gebruikt worden na elke vakantie als reflectiedocument, bij kindgesprekken of bij ondersteuningsmomenten om meer inzicht te krijgen in wat goed loopt en waarin ze nog kunnen groeien. Er wordt aandacht besteed aan succeservaringen, maar ook aan valkuilen waardoor leerlingen een visueel beeld krijgen op hun kennen, kunnen en gedrag doorheen een schooljaar. De bundel biedt ruimte om te differentiëren in aanpak, zo kan je de leerlingen laten schrijven, tekenen of verwoorden.

Leerlingen kunnen volgende info noteren:

  • dit ben ik,
  • mijn vakantie,
  • hoe gaat het thuis,
  • hoe gaat het op school,
  • mijn leerkuil,
  • reflectie.

Groeibundel – Downloadbaar lesmateriaal –  via KlasCement

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: