Naam interventie:

Groot worden: de ontwikkeling (van baby) tot adolescent

Korte omschrijving:

Dit boek geeft een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van het kind. Het bevat zowel een eenvoudige beschrijving van theoretische modellen als authentieke voorbeelden uit onderwijssituaties en de opvoedingspraktijk.

Op een logische, begrijpbare en vooral herkenbare manier geven de auteurs de grote ontwikkelingsstappen die het kind doormaakt als (ongeboren) baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent weer. Telkens komen verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod: de lichamelijke en motorische ontwikkeling, de perceptuele en tekenontwikkeling, de cognitieve en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling, de persoonlijkheids- en morele ontwikkeling, de schoolse en spelontwikkeling.

Linken en bronnen:

Struyven, K., Baeten, M., Kyndt, E., & Sierens, E. (2020). Groot worden: De ontwikkeling van baby tot adolescent. Lannoo Meulenhoff-Belgium.

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het boek helpt leraren inzicht te verwerven over de ontwikkeling en het functioneren van jongeren in de klas.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: