Naam interventie:

Hergo op school: herstelgerichte antwoorden op
tuchtproblemen in de school.

Korte omschrijving:

In de tekst Hergo op school. Herstelgerichte antwoorden op tuchtproblemen in de school. Herstelgericht groepsoverleg als case-study‘ worden een aantal beleidsadviezen geformuleerd op basis van de bevindingen uit het experiment ‘hergo op school’. Deze resultaten worden in het volledige onderzoeksrapport uitvoerig beschreven. De adviezen dienen als richtlijnen bij de implementatie van herstelgericht groepsoverleg als methodiek om op een constructieve, herstelgerichte wijze om te gaan met ernstige tuchtproblemen binnen het onderwijs.

Linken en bronnen:

Burssens, D., & Vettenburg, N. (2004). Hergo op school: herstelgerichte antwoorden op tuchtproblemen in de school: herstelgericht groepsoverleg als case-study.

Link: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=7270

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg en verhoogde zorg

Het artikel biedt richtlijnen bij de implementatie van herstelgericht groepsoverleg als methodiek om op een constructieve, herstelgerichte wijze om te gaan met ernstige tuchtproblemen. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: