Naam interventie:

Het tienerbrein

Korte omschrijving:

Je leerling zijn slim en verstandig. Waarom doen ze dan soms van die ongelooflijk domme dingen? … Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, zijn essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.

‘Het tienerbrein’ bespreekt de dertig neuropsychologische inzichten die iedere volwassene zou moeten hebben om een tiener te begrijpen en hem of haar zich te laten ontplooien. Aan de orde komen de hersenfuncties, cognitief functioneren, sociaal gedrag en slaap. Ook gaat het boek in op de verschillen tussen jongens en meisjes, hoe zij kiezen, plannen en beslissen. Het tienerbrein richt zich op gedrag, cognitie en ontplooiing thuis en op school, in sport en muziek. En het geeft aanbevelingen uit de neuropsychologische praktijk.

Linken en bronnen:

Jolles, J. (2016). Het tienerbrein: over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam University Press.

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het boek helpt leraren inzicht te verwerven over de ontwikkeling en het functioneren van jongeren in de klas.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: