Naam interventie:

Ik-rapport

Korte omschrijving:

Een reflectierapport om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te peilen.  Het blad kan door de leerlingen eerst zelfstandig ingevuld worden en nadien kan een gesprek volgen.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: