Naam interventie:

Inspirerend coachen: de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren

Korte omschrijving:

Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sporten cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Linken en bronnen:

Boek:

Clement, J. (2015) Inspirerend coachen: de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Tielt, België: Lannoo Uitgeverij.

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Dit boek biedt nieuwe inzichten op vlak van coaching. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden, als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: