Naam interventie:

Kieresoe is een platform voor kennisdeling op gebied van positieve groepsvorming.

Korte omschrijving:

Kieresoe is een platform voor kennisdeling op gebied van positieve groepsvorming.

We richten ons daarbij op pesten, pestpreventie en visievorming.

Goed omgaan met pesten en pestgedrag vraagt een pakket aan maatregelen die zowel preventief als curatief kunnen zijn. Er zijn talloze goede programma’s hiervoor aan te schaffen. Daaraan vooraf gaat visievorming op de thematiek.

Wanneer de mensen die met dergelijke programma’s moeten werken samen hebben nagedacht over deze complexe pedagogische situaties, wanneer eigen en andermans (voor)oordelen verkend zijn ontstaat er een nieuwe gezamenlijke kijk op de problematiek. Een gezamenlijk gedragen visie die leeft in de hoofden en harten van de mensen binnen een organisatie zorgt ervoor dat verandering mogelijk wordt en dat pesten zal verminderen.

Een visie wordt gevormd door kennis en ervaring, door feedback en reflectie. Op deze website vindt u informatie en tools die helpen om tot visievorming  te komen.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het platform biedt inspiratie voor leraren op vlak van pestpreventie.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: