Naam interventie:

Kinderkwaliteitenspel

Korte omschrijving:

Ieder kind heeft kwaliteiten en talenten. Vaak weten kinderen niet welke waarde deze hebben voor hun omgeving, ouders en andere kinderen. Het kinderkwaliteitenspel helpt kinderen zich hiervan bewust te worden. Met behulp van de kaartjes in dit spel maken ze op een leuke manier kennis met hun kwaliteiten. Kinderen kunnen -individueel of in groepjes- het spel spelen. Ook is het voor de leerkracht mogelijk om een groepsgesprek te houden aan de hand van de kaartjes uit het spel.  Dit spel is bedoeld om leerlingen bewuster te maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bij te dragen aan een positief zelfbeeld.

Bij het spel hoort een handleiding met achtergrondinformatie en gebruiksmogelijkheden van de kaartjes.  Het spel bestaat uit 69 kaartjes met op elk kaartje een illustratie en een woord, bijvoorbeeld dromerig, slim, eerlijk enz. en een handleiding met beschrijvingen van de werkvormen. De kaartjes kunnen zowel individueel, in kleine groepen of klassikaal gebruikt worden.  Een kaartje is telkens een uitgangspunt voor een gesprek, waarbij concrete vragen gesteld worden. De handleiding met concrete beschrijving van diverse werkvormen is te downloaden.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: