Naam interventie:

Klaskit: wederzijds respect

Korte omschrijving:

‘Respect krijg je niet, dat verdien je’ is een veelgehoorde uitspraak. Toch merken veel leerkrachten dat – ondanks hun passie en inzet – conflicten in de klas met leerlingen en/of ouders vaker voorkomen.

Inhoud
Om het respect binnen het klaslokaal aan te wakkeren, hebben we een klaskit met vragenkaartjes ontwikkeld (gratis te bestellen). Gebruik deze kaartjes om samen met je leerlingen aan wederzijds respect te werken. De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Start met de categorie die het beste past bij jullie huidige klassituatie. Maak op het einde van de les enkele minuutjes vrij om één à twee vragen te beantwoorden.

Meer uitleg per categorie:

Verkennend gesprek:

Gebruik deze categorie om het wederzijds respect op te bouwen. Deze vragen zijn een hulpmiddel om elkaar beter te leren kennen en een basis te leggen voor wederzijds respect. Als je in deze fase goed van start kan gaan, zal de rest van het schooljaar
vlotter verlopen. Besteed daarom de eerste maanden voldoende tijd aan
groepsvorming. Maar je kan deze vragen ook net zo goed tijdens het schooljaar blijven inzetten. Zo leer je steeds nieuwe dingen bij over je leerlingen en heb je altijd iets achter de hand om de aandacht van je leerlingen te prikkelen.

Herstellend gesprek:

Is je laatste les niet zo vlot verlopen? Is het wederzijds respect een beetje zoek? Via deze vragen kan je peilen naar de achterliggende redenen en samen een positief leerklimaat opbouwen.

Versterkend gesprek: 
Deze vragen worden ingezet na categorie twee, wanneer een les opnieuw beter verlopen is dan de voorgaande (moeilijkere) les(sen). Dankzij deze vragen kunnen leerlingen en leerkrachten samen stilstaan bij positieve evoluties en verdere werkpunten.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: