Naam interventie:

Klassemanagement in de Basisschool

Korte omschrijving:

De publicatie “Klassenmanagement in de basisschool: Fundament voor effectief onderwijs” van Elise Schouten en Mariët Förrer is een gedegen bron voor leerkrachten die hun klassenmanagement verder willen ontwikkelen.

Onderwerpen die in Klassenmanagement in de basisschool aan de orde komen:

 • het wat en waarom van klassenmanagement
 • pedagogisch vakmanschap
 • didactische vaardigheden
 • orde houden
 • regels en routines
 • timemanagement
 • zelfstandig werken
 • leren plannen
 • differiënteren (omgaan met verschillen)
 • extra tijd voor zwakke leerlingen
 • et cetera.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: