Naam interventie:

Leefsleutels: denken durven doen

Korte omschrijving:

‘3D – Denken, durven, doen!’ is een interactief spel voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs over sociaal emotionele thema’s. De groep of de begeleider maakt een keuze uit één van de zes thema’s waarrond het spel kan worden gespeeld:
  • Welbevinden
  • Ruzie en agressie
  • Middelengebruik
  • Gezondheid
  • Seksualiteit
  • Multimedia
Zes teams wandelen door een fictieve stad. Tijdens deze tocht kunnen ze punten verdienen door te denken, te durven of te doen. De leerlingen verwoorden hun mening of wisselen van gedachten bij een korte vraag, een kringgesprek of een teamopdracht die te maken heeft met het gekozen thema. Tussendoor komen speelse doe-opdrachten aan bod die het geheel luchtig en plezierig maken.

Voor wie?

Leerlingen van het secundair onderwijs.

Wie kan met dit spel aan de slag?

Leerkrachten van het secundair onderwijs en CLB’s.

Waarom?

Met ‘3D – Denken, durven, doen!’ besteed je aandacht aan sociaal emotionele thema’s zonder daarvoor een langdurig project te moeten opzetten. Dit spel past perfect binnen het kader van bijvoorbeeld een projectweek of een schoolreis.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: