Naam interventie:

Participatie op school, de taak van iedereen: leerlingenparticipatie

Korte omschrijving:

Je wil ‘iets doen met leerlingenparticipatie’. Je wil de stem van scholieren meer laten klinken op beleidsniveau. Maar hoe begin je eraan? Als Vlaamse Scholierenkoepel laten we in dit artikel ons licht schijnen op de theoretische achtergrond, maar even goed op de praktische aanpak van participatie, doorspekt met voorbeelden uit het werkveld.

Dit artikel is geschreven vanuit een onderwijsinvalshoek: het gaat over participatie van leerlingen op school. De principes van participatie zijn universeel en dus ook te vertalen naar eender welke context waarin met groepen gewerkt wordt.

De schrijfster van het artikel, Stefanie Van Hoof, is vormingsverantwoordelijke bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het artikel biedt inspiratie voor de verhoging van leerlingenparticipatie.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: