Naam interventie:

Lekker in je vel

Korte omschrijving:

Lekker in je vel spel: Tekst, beeld én prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan. Verrassend, hoe je jezelf en elkaar nog beter leert kennen. Je voelt je daardoor zekerder én het helpt je in je relaties met anderen. Kijk, speel, luister en vertel …!

Het Lekker-in-je-vel-spel kan gebruikt worden om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen bij problemen met faalangst of bij SOVA lessen waarbij de sociaal emotionele vaardigheden worden geoefend d.m.v. helpende gedachten en RET en positief oplossingsgericht denken.

Het Lekker-in-je-vel-spel helpt:

  • je emotionele intelligentie (EQ) te vergroten
  • inzicht te krijgen in gevoelens en emoties
  • je emotionele woordenschat uit te breiden
  • positief te leren denken

Met het Lekker-in-je-vel-spel zijn 48 emoties en gevoelens door middel van een kleurenschema overzichtelijk in kaart gebracht. De kleuren laten zien of het om een positieve of een moeilijke emotie gaat. De afbeelding op de voorkant weerspiegelt het gevoel. De korte uitleg op de achterkant geeft woorden aan emoties en helpt om het gevoel te benoemen. Twee oplossingsgerichte vragen daaronder bieden inzicht in de manier waarop je positief met gevoelens kan omgaan.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: