Naam interventie:

Lerarenevaluatie voor leerlingen – Schatkist-, rugzak-, vuilnisbaksysteem

Korte omschrijving:

Leerlingenparticipatie kan een krachtige tool zijn om inzicht te krijgen in je eigen krachten en uitdagingen als leerkracht. Het beeld dat je van jezelf hebt, is vaak verschillend van het beeld dat leerlingen van je hebben. Om een goede relatie te ontwikkelen met je leerlingen, is het interessant dat zij ook gehoord worden.

De werkvorm ‘Schatkist, rugzak en vuilnisbak’

De werkvorm is niets nieuws. Hij is echter wel enorm bruikbaar om jezelf als leerkracht ook te evalueren. De opzet is simpel.

De leerlingen krijgen elk 3 kaartjes. Elk kaartje bevat één van de volgende dingen:

Een schatkist

Op het kaartje met de schatkist kan je verschillende zaken laten noteren. De originele werkvorm stelt voor om de leerlingen te laten noteren wat ze hebben bijgeleerd en wat ze interessant vonden. Laat ze hiernaast ook noteren wat ze fijn vonden om te doen. Welke werkvormen vonden ze tof? Wat vonden ze sterke punten van de leraar? Zijn er complimenten die zij je willen geven?

Een rugzak

In de originele werkvorm wordt er gevraagd dat de leerlingen iets opschrijven wat hen zal bijblijven. Welke informatie uit de les gaan ze later nog kunnen gebruiken? Vraag hen hiernaast bijvoorbeeld ook welke werkvormen ze in latere lessen ook nog eens willen terugzien.

Een vuilnisbak

Tot slot hebben we nog de vuilnisbak. Dit kan het belangrijkste zijn aan de hele werkvorm. In de originele werkvorm schrijven de leerlingen op wat ze minder interessant vonden. Laat de leerlingen hiernaast ook noteren wat ze graag anders zouden zien. Zijn er misschien punten waarop jij moet letten als leerkracht (bv. luider spreken, iets meer interesse tonen, … )? Als leerkracht zal je zelf uiteindelijk moeten uitmaken wat je kan en niet kan veranderen. Maak bij deze kaart ook zeker de afspraak om constructieve feedback te geven. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de leerlingen je gaan afbreken. Je doet het tenslotte om hen een toffere les te bezorgen en te laten zien dat je naar hen luistert.

­­­­­­

Wanneer de leerlingen wat op de kaartjes hebben geschreven, kan je ze ophalen. Je kan ervoor kiezen om de leerlingen geen naam te laten noteren. Anonieme feedback legt wat minder druk op hun schouders en kan ervoor zorgen dat ze welgemeende feedback geven.

Je kan deze werkvorm op verschillende manieren aanpakken. Je kan het ook bijvoorbeeld digitaal opstellen (bv. via Mentimeter, Padlet, … ). Op deze manier ben je ook zeker dat alles anoniem gebeurt.

Linken en bronnen:

Nagel, T. (2018). Evalueren: Vuilnisbak, reiskoffer en schatkist. Geraadpleegd via https://www.pallasactief.nl/activerende-werkvormen/lessen-evalueren/evalueren-vuilniszak-reiskoffer-en-schatkist

Van Kechove, E. (2015). Muzische evaluatiekoffer – Muzo & ik. Geraadpleegd via http://muzoelkevankerchove.blogspot.be/p/muzische-evaluatiekoffer.html

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Deze werkvorm plaatsen we in de brede basiszorg. Met de feedback die je krijgt van de leerlingen probeer je je lessen te verbeteren. Hiermee probeer je de kwaliteit van de lessen en de motivatie van de leerlingen te verhogen. Je toont ook dat er naar hun geluisterd wordt en dat je hun beleving van de lessen probeert te verbeteren.

Koppeling eindtermen:

Implementatie:

Deze werkvorm kan je makkelijk implementeren tijdens je lessen. Je kan deze toepassen op het einde van een les of lessenreeks om de leerlingen jou feedback te laten geven. Je kan de werkvorm uitvoeren zoals die hier genoteerd staat. Je kan ook kiezen om de leerlingen hun feedback rechtstreeks op het bord te laten noteren, indien de klasgrootte het toelaat. De manier waarop je te werk gaat, kan je zelf invullen. Je kan deze werkvorm ook meerdere keren doorheen een schooljaar plannen als een soort evaluatiemoment.